Tematické návrhy

Postavíme Vám ihrisko na mieru.
Najdôležitejšia je analýza oblasti/prostredia, ako aj priania a predstavy klienta.

Pri upresňovaní projektových zámerov ponúkame nášmu klientovi 3 varianty.

PO PRVÉ:
Výber z hotových prvkov, ktoré môžete vidieť na našich stránkach, ku ktorým Vám vieme okamžite poslať hotové technické (CAD) výkresy, ktoré môžete ihneď použiť do Vášho stavebného projektu.
PO DRUHÉ:
Je tvorba nových originálnych alebo tematických detských ihrísk.
Tu je dôležité presne špecifikovať Váš rozpočet a predstavu detského ihriska. Po podpísaní zmluvy sú najskôr vytvorené prvotné náčrty, vizualizácia (ak je potrebná) a následne technické výkresy pre zadanie do výroby.
PO TRETIE:
Kombinácia prvého a druhého bodu.

Farebná úprava detského ihriska je vecou dohody a vieme ju pripraviť na mieru podľa predstáv zákazníka.
V prípade, že by ste mali záujem o detské ihrisko bez náteru, môžete naň získať zľavu až 20%. Ihrisko bez náteru síce časom zošedne, no jadrové agátové drevo odolá poveternostným vplyvom aj vtedy, keď nie je ošetrené náterom.

Máte nápad na vlastné detské ihrisko, ale netušíte či by ho bolo možné vyrobiť?
Oslovte nás a spoločne sa pokúsime vyhotoviť projekt detského ihriska podľa Vašich predstáv.