Ročná kontrola

Hlavná ročná kontrola je zo zákona povinný druh kontroly. - Má byť vykonávaná jedenkrát do roka.

Mali by ju vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa, alebo majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, celková úroveň bezpečnosti zariadenia, základov a povrchov, menšie aj väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy a zmeny v súlade s požiadavkami noriem. Osobitná pozornosť sa musí venovať stavu dreva a kovov.

V ideálnom prípade túto kontrolu vykonáva samotný výrobca daného detského ihriska.

Spolu s ročnou kontrolou Vám garantujeme aj servis detského ihriska realizovaný profesionálmi.

Súčasťou tohto servisu je tiež oprava drobných vád a chýb, ktoré sa môžu v priebehu roka naskytnúť, aby našim klientom nevznikali ďalšie náklady na údržbu detského ihriska.

Na nás, ako Vášho partnera, sa môžete spoľahnúť.

AKTUÁLNA AKCIA

Buďte pripravení na leto a vykonajte ročnú kontrolu už počas zimných mesiacov, aby Vaše ihrisko bolo v spoľahlivom a 100%-tnom stave hneď na začiatku sezóny!