Ročná kontrola

Spolu s ročnou kontrolou Vám garantujeme aj servis

Ročnú kontrolu musia vykonávať oprávnené osoby, pričom musia rešpektovať pokyny výrobcu, ak výrobca predpisuje konkrétne postupy pri vykonávaní hlavnej ročnej kontroly. Hlavnú ročnú kontrolu nesmie vykonávať zamestnanec prevádzkovateľa, ale iba nezávislý špecialista z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) alebo autorizovaná osoba. Odporúča sa, aby pracovníci, ktorí vykonávajú rutinné vizuálne kontroly, absolvovali aspoň základné školenie.

Prevádzkovatelia, ktorí spravujú jedno detské ihrisko, môžu požiadať o preškolenie v rámci komplexnej ročnej kontroly. Áno je pravda, že kontrola detského ihriska externou firmou zvyšuje náklady prevádzkovateľa, avšak zákon nepustí a treba ho rešpektovať.

Naša spoločnosť ponúka vykonanie ročnej hlavnej kontroly oprávnenou osobou podľa STN EN 1176-7, ktorá absolvovala úspešne skúšku v oblasti bezpečnostno – technických požiadaviek pre zariadenia detských ihrísk.

  • FYZICKÁ OBHLIADKA A KONTROLA ZARIADENÍ DETSKÉHO IHRISKA
  • KONTROLA DOKUMENTOV DETSKÉHO IHRISKA
  • ROČNÁ KONTROLA PIESKOVISKA
  • DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
  • ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV VYKONAVÁJÚCICH RUTINNÉ KONTROLY
  • VYTVORENIE CHÝBAJÚCEJ KNIHY DETSKÉHO IHRISKA

Priebeh hlavnej ročnej kontroly

Objednávka

Kontaktujte nás a objednajte si u nás hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska

Potvrdenie

Objednávku Vám potvrdíme e-mailom alebo telefonicky a dohodneme si termín vykonania kontroly
pets

Kontrola

Vykonáme hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska u Vás v dohodnutom termíne

Dokumentácia

Po vykonanej kontrole vykonáme potrebné opravy zistených chýb a vystavíme Vám potrebnú dokumentáciu

Objednávka a informácie

Ročnú kontrolu si môžete u nás kedykoľvek priamo objednať alebo sa o nej informovať. Stačí, ak vyplníte kontaktný formulár uvedený vpravo, prípadne zavoláte na telefónne číslo nižšie.

Ľubomír Halaj: +421 915 209 165

Volajte prosím cez pracovné dni - 7:30 - 15:30

Pri vyplnení kontaktného formuláru sa Vám ozveme e-mailom alebo na uvedenom telefónnom čísle.