Tématické návrhy 

Postavíme Vám ihrisko na mieru.

Najdôležitejšia je analýza prostredia, ako aj priania a predstavy klienta.

Pri upresňovaní projektových zámerov ponúkame nášmu klientovi 3 varianty.

PO PRVÉ:

Výber z hotových prvkov, ktoré môžete vidieť na našich stránkach, ku ktorým Vám vieme okamžite poslať hotové technické (CAD) výkresy, ktoré môžete ihneď použiť do Vášho stavebného projektu.

PO DRUHÉ:

Je tvorba nových originálnych alebo tematických detských ihrísk.

Tu je dôležité presne špecifikovať Váš rozpočet a predstavu detského ihriska. Po podpísaní zmluvy sú najskôr vytvorené prvotné náčrty, vizualizácia (ak je potrebná) a následne technické výkresy pre zadanie do výroby.

PO TRETIE:

Kombinácia prvého a druhého bodu.

Máte nápad na vlastné detské ihrisko, ale netušíte či by ho bolo možné vyrobiť?

Oslovte nás a spoločne sa pokúsime vyhotoviť projekt detského ihriska podľa Vašich predstáv.